ITEM METADATA RECORD
Title: Automutilatie. Een psychiatrisch symptoom wordt een heelkundig spoedgeval
Authors: De Witte, A. ×
Igodt, Paul
Demyttenaere, Koen
Boeckx, W. #
Issue Date: 1998
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:54 issue:23 pages:1632-1639
Abstract: Automutilatie is een veel voorkomend psychiatrisch symptoom, dat bij verschillende psychiatrische stoornissen wordt beschreven. Onderzoek naar de pathofysiologie van automutilatie gebeurt vanuit verschillende onderzoeksdomeinen. Zowel op gedragspsychologisch en neurofysiologisch gebied als vanuit posttraumatische hoek tracht men sluitende verklaringen te vinden.
Als hulpverlener wordt men het meest geconfronteerd met cutane automutilanten.
Een correcte crisisopvang en psychiatrische nabehandeling van deze vaak op onbegrip stuitende problematiek zullen de prognose gunstig beïnvloeden.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.