ITEM METADATA RECORD
Title: Het effect van mentale verbeelding op de geheugenprestatie van Korsakoff-patiënten
Authors: Debray, Laura ×
Van Damme, Ilse
d'Ydewalle, Géry #
Issue Date: 2010
Publisher: Broeders van Liefde
Series Title: Psychiatrie en Verpleging vol:86 issue:5 pages:256-269
Abstract: Het Korsakoff-syndroom is een stoornis die gepaard gaat met zware geheugenproblemen en executieve functiestoornissen. De behandeling van de geheugenproblemen bestaat typisch uit het aanbieden van externe hulpbronnen en het aanleren van een adequaat gebruik ervan. In dit onderzoek wordt dieper ingegaan op de mogelijkheid tot het aanwenden van interne geheugenstrategieën. De bedoeling is een duidelijker beeld te krijgen van het effect van ‘mentale verbeelding’ op de geheugenprestatie van Korsakoff-patiënten. Uit de literatuur blijkt dat de techniek van mentale verbeelding effectief kan zijn in het verbeteren van de geheugenprestatie, zowel bij gezonde deelnemers als bij patiënten met geheugenproblemen. In het huidige onderzoek wordt deze bevinding voor Korsakoff-patiënten enkel bevestigd voor de ‘gepaarde associatietaak’, maar niet voor taken als de ‘methode van de plaatsen’ en de ‘pegword technique’. De resultaten worden bediscussieerd in het licht van de cognitieve mogelijkheden van de patiënten.
ISSN: 0777-6535
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Laboratory for Experimental Psychology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Psychiatrie & Verpleging (2010).pdfmain article Published 408KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.