ITEM METADATA RECORD
Title: Het 'Qualitative Assesment and Review Instrument (QARI) ter ondersteuning van syntheses van kwalitatief onderzoek
Authors: Hannes, Karin # ×
Issue Date: 2010
Publisher: Uitgeverij Lemma
Series Title: Kwalon vol:15 issue:3 pages:35-44
Abstract: • Er is een groeiende belangstelling voor het synthetiseren van inzichten uit kwalitatief onderzoek
• Recentelijk werden er diverse methodieken voor het synthetiseren van kwalitatief onderzoek ontwikkeld, waaronder meta-aggregatie.
• De ontwikkelaars van meta-aggregatie brachten een gratis toegankelijk software pakket op de markt ter ondersteuning van reviewers.
• In dit artikel wordt de software QARI geïllustreerd aan de hand van een meta-aggregatie van studies over de barrières ten aanzien van de implementatie van evidence-based praktijkvoering in België.
ISSN: 1385-1535
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Methodology of Educational Sciences
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
KWALON QARI tool.pdf Published 142KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.