ITEM METADATA RECORD
Title: Empowerment in de geestelijke gezondheidszorg
Authors: Van Regenmortel, Tine # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Reflexion Medical Network
Series Title: Neuron vol:14 issue:8 pages:309-314
Abstract: Het empowermentparadigma vormt een uitdagend kader voor vernieuwende ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), stelt Prof. dr. Tine Van Regenmortel in haar lezing op het vierde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres (17 september 2008, Universiteit Antwerpen). Dit artikel beschrijft dit paradigma met haar gevolgen voor de hulpverlening. Zes sleutelementen van een empowerende GGZ komen aan bod: een andere visie, de waarde van participatie en ervaringsdeskundigheid, de sociale gelaagdheid, toegankelijkheid voor kwetsbare groepen, meer vermaatschappelijking en het belang van outreachend werken.
ISSN: 1372-4185
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Research Group Poverty, Social Integration and Migration
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
neuron.pdf Published 76KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.