ITEM METADATA RECORD
Title: Structurele marginaliteit? Je wordt er ziek van. Wonen en gezondheid in het Brusselse Molem
Authors: Leman, Johan # ×
Issue Date: Apr-2010
Publisher: Mikado, kenniscentrum interculturele zorg
Series Title: Cultuur Migratie Gezondheid vol:7 issue:1 pages:2-10
Abstract: Sint-Jans-Molenbeek, omgedoopt tot Molem door de lokale jongeren, is een van de 19 gemeenten van het Brussels gewest en valt in twee gebieden uiteen, Laag- en Hoog-Molem. Laag-Molem ligt in de Brusselse kanaalzone, waar het samen met Kuregem (een grotere wijk in Anderlecht) de kern van uitmaakt. Deze zone wordt gekenmerkt door structurele achterstand, vooral op drie vlakken: huisvesting, tewerkstelling en slechte condities van transport en mobiliteit. In dit artikel betoogt de auteur aan de hand van cijfers en feiten over ziekten en sterfte dat deze drie factoren op aantoonbare wijze schadelijk zijn voor de gezondheid van de bewoners van deze wijken, die overwegend een migrantenverleden hebben. De casus Molem is daarbij mogelijk illustratief voor andere grootstedelijke (achterstands)wijken. De overheid moet deze achterstellende factoren aanpakken, wegwerken of ten minste beter controleren. Om daarbij succesvol te kunnen zijn, is adequate communicatie en interculturele bemiddeling nodig. Het beroep doen hierbij op het beschikbare sociale en religieuze kapitaal is een interessante mogelijkheid.
ISSN: 1572-5073
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
20100812135712139.pdf Published 2040KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.