ITEM METADATA RECORD
Title: Tot lof van Haarlem: het beleid van de stad Haarlem ten aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueerde geestelijke instellilngen / Van Bueren, Truus (Hilversum, 1993)
Authors: Van der Stighelen, Katlijne
Issue Date: 1995
Series Title: Trajecta: Tijdschrift voor de Geschiedenis van het Katholiek Leven in de Nederlanden vol:4 pages:85-87
ISSN: 0778-8304
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Art History, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.