ITEM METADATA RECORD
Title: De deadline bereikt, de doelen niet
Other Titles: De boordtabel eindeloopbaan 2010
Authors: Sels, Luc ×
Herremans, Wim
Nuyts, Jasmijn
Vansteenkiste, Sarah #
Issue Date: 2010
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:1/2010 pages:8-37
Abstract: Ooit was er Lissabon, daarna Stockholm. Ooit waren er ambitieuze doelstellingen. Doelen die we op lange termijn zouden proberen te realiseren. Die lange termijn is intussen vandaag, 2010. Deze deadline kwam er vanzelf, de realisatie van de doelen laat daarentegen op zich wachten. We hebben het over de Stockholmdoelstelling uit 2001: tegen 2010 50% van de 55- tot 64-jarigen aan het werk hebben in de (toen nog) EU-25 als geheel. In 2007 ontwikkelden we voor het Vlaamse Gewest een boordtabel 'eindeloopbaan', die moet toelaten de progressie (of regressie) in ons streven naar 50% werkzame 55-plussers op te volgen (Sels, Van Woensel & Herremans, 2008). Het jaar van de deadline, 2010, leek ons een prima moment voor een update, voor een nieuwe stand van zaken. U krijgt deze actualisering in deze bijdrage te lezen. Later dit jaar wordt deze boordtabel in een afzonderlijk WSE Report aangevuld met een beleidsvisie.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2010-06-09 - P8-37.pdf1/2010 Published 755KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.