ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie Mathilde Van Dijk, Een rij van spiegels. De Heilige Barbara van Nicomedia als voorbeeld voor vrouwelijke religieuzen
Authors: Vermassen, Valerie
Issue Date: 2003
Series Title: Trajecta: Tijdschrift voor de Geschiedenis van het Katholiek Leven in de Nederlanden vol:12 issue:3 pages:261-263
ISSN: 0778-8304
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Medieval History, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.