ITEM METADATA RECORD
Title: Onderwijs zou een 'vrije ruimte' moeten zijn, zonder doelen. Interview met I. Geerinck door G.-J. Meulenbeld
Other Titles: Over de betekenis van Kerstmis, maakbaarheid en geloof en 'vrij onderwijs'
Authors: Geerinck, Ilse
Meulenbeld, Gerrit-Jan
Issue Date: Dec-2009
Publisher: Bond KBO en Bond KBVO
Series Title: Schoolbestuur. Magazine van de Bond KBO en Bond KBV voor bestuurder, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs vol:29 issue:7 pages:8-10
Description: Interview door Gerrit-Jan Meulenbeld
ISSN: 0924-8129
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Education, Culture and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.