ITEM METADATA RECORD
Title: Van Stockholm tot Vlaanderen: over eindeloopbaan en arbeidsmarktexit in de Europese regio's
Authors: Herremans, Wim ×
Sels, Luc #
Issue Date: 2010
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:1/2010 pages:38-46
Abstract: Het optrekken van de werkzaamheidsgraad staat centraal in de Europese Lissabonstrategie die gericht is op jobcreatie en economische groei. Het Steunpunt WSE bracht eerder al de globale voortgang inzake werkzaamheidsgraad voor de Europese regio's in kaart. Hieruit bleek dat de relatieve positie van Vlaanderen in een Europees regionaal vergelijkend perspectief de afgelopen jaren niet verbeterde (Sels & De W inne, 2009; Stevens et al., 2007), wel integendeel. De afstand ten opzichte van nabije en vergelijkbare regio's is gegroeid. Specifiek voor de 55-plussers werd op de Europese top in Stockholm (maart 2001) de doelstelling vooropgesteld om tegen 2010 een werkzaamheidsgraad van 50% te bereiken. Deze 50% -norm impliceert dat de helft van alle 55- tot 64-jarige Europeanen een betaalde job zou moeten uitoefenen.
Met een Europese ouderenwerkzaamheidsgraad van 45,6% in 2008 is de vooruitgang vooralsnog onvoldoende om dit doel te kunnen bereiken.
In dit artikel presenteren we een tussentijdse evaluatie. We bekijken welke lidstaten anno 2008 de Stockholmdoelstelling bereikt hadden. Vervolgens plaatsen we de prestaties van de Vlaamse arbeidsmarkt in een Europees regionaal vergelijkend perspectief. We verrijken de analyse van de ouderenwerkzaamheidsgraad met bijkomende parameters die samen een heldere en genuanceerde positionering van de Europese regio's toelaten.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2010-06-09 - p38-46.pdf01/2010 Published 806KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.