ITEM METADATA RECORD
Title: Verschuiving van het paradigma voor radicale prostatectomie: van T2 naar T3
Authors: Van Poppel, Hendrik # ×
Issue Date: 2010
Publisher: Reflexion Medical Network
Series Title: Andro-Logic vol:6 issue:2 pages:46-47
Abstract: Prostaatkanker is de frequentste kanker bij mannen. De jaarlijkse incidentie in de Europese Unie bedraagt 80/100.000 mannen en de mortaliteit 30/100.000 per jaar. Screening van gezonde mannen door dosering van PSA verhoogt de incidentie maar kan leiden tot het diagnosticeren van onbeduidende kankers en overbehandeling en daarom wordt populatiescreening nog niet aanbevolen.
ISSN: 1781-6041
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Urology Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.