ITEM METADATA RECORD
Title: De illusie van het kunstwerk als Pygmalion-effect in de esthetica van de achttiende eeuw
Authors: Kremer, Nathalie #
Issue Date: 2008
Host Document: Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis vol:61 pages:23-42
Conference: Het gelaat van schoonheid. De achttiende eeuwse liefde voor Galatea location:Gent date:20 Oct 2007
ISSN: 0774-3254
VABB publication type: VABB-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: AC
Appears in Collections:Literature, Discourse and Identity, Leuven (-)
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.