ITEM METADATA RECORD
Title: Werknemers van KMO's en het onderwijssysteem: verschillende werelden in eenzelfde baan?
Authors: Vermeersch, Lode ×
De Rick, Katleen #
Issue Date: Apr-2010
Publisher: VZW Vormingscentrum ter Munk
Series Title: De Gids op Maatschappelijk Gebied vol:4 pages:28-35
Abstract: Wat zijn de attitudes, opinies en praktijken van kleine en middelgrote bedrijven als het aankomt op levenslang leren? Via case study-onderzoek onderzocht het HIVA-KULeuven de werkgerelateerde participatie van werknemers van KMO’s aan opleidingen, cursussen, ... van opleidingsverstrekkers die worden erkend door de Vlaamse onderwijsoverheid. De centrale vraag daarbij was: wat zijn de stimuli en de belemmeringen voor KMO's en KMO-werknemers om te participeren aan diploma- of certificaatgerichte opleidingen aangeboden door (hoge)scholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie, ...?
Dit artikel vat de antwoorden op deze vragen samen in zes paragrafen:
1. Werknemers uit KMO's: weinig opgeleid via onderwijssysteem
2. Exploratie van de participatie aan opleiding binnen het onderwijssysteem
3. Motieven om als KMO de kaart van het formeel leren te trekken
4. Relatie tussen HRM en participatie aan formeel leren
5. Drempels voor KMO's om werknemers op te leiden via het onderwijssysteem
6. Slotsom: onderwijswereld en bedrijfswereld, een wereld van verschil?
ISSN: 0378-4657
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.