ITEM METADATA RECORD
Title: Moet het chronische-vermoeidheidsyndroom erkend worden?
Authors: Van Houdenhove, Boudewijn ×
Vanthuyne, S.
Neerinckx, E.
Vanden Wyngaert, M. #
Issue Date: 1999
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:55 issue:24 pages:1732-1738
Abstract: In dit artikel wordt de vraag naar de erkenning van het chronische-vermoeidheidsyndroom (CVS) en fibromyalgie ter discussie gesteld.

Naast een kritische analyse van deze vraag, wordt besproken hoe arbeidsongeschiktheid bij deze patiënten objectief en zonder beroep te doen op pseudo-objectiveringsstrategieën kan worden geëvalueerd.

Ten slotte wordt meer algemeen de vraag aan de orde gesteld hoe onze moderne maatschappij met CVS en fibromyalgie - als eigentijdse vormen van stressgebonden ziek-zijn - dient om te gaan.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.