ITEM METADATA RECORD
Title: Psychosomatische revalidatie: leren omgaan met chronische vermoeidheid en pijn
Authors: Van Houdenhove, Boudewijn ×
Wyckaert, S.
Goossens, L.
Ackaert, Y.
Neerinckx, E. #
Issue Date: 1999
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:55 issue:24 pages:1746-1752
Abstract: In dit artikel worden de werking en organisatie beschreven van de Psychosomatische Revalidatieafdeling (PSR), een klinische en ambulante therapeutische modaliteit voor patiënten met chronische, organisch onverklaarde lichamelijke klachten die onder meer beantwoorden aan de diagnosen chronische-vermoeidheidsyndroom (CVS) en fibromyalgie.

Betoogd wordt dat - ondanks inherente moeilijkheden eigen aan deze patiëntenpopulatie - een realistische en pragmatische herstelbegeleiding mogelijk is waardoor hun functioneren en levenskwaliteit aanzienlijk kunnen worden verbeterd.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.