ITEM METADATA RECORD
Title: Het chronische-vermoeidheidsyndroom anno 1999: een terugblik en een perspectief
Authors: Neerinckx, E. ×
Van Houdenhove, Boudewijn #
Issue Date: 1999
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:55 issue:24 pages:1726-1731
Abstract: Vage, organisch niet te verklaren klachten van vermoeidheid en pijn lijken in onze westerse maatschappij toe te nemen. Vanuit een medisch-historisch en sociocultureel perspectief worden de mogelijke oorzaken hiervan ontleed.

Vervolgens wordt de huidige stand van de klinische en wetenschappelijke kennis betreffende het chronische-vermoeidheidsyndroom besproken, en een biopsychosociaal kader aangereikt voor toekomstig onderzoek.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.