ITEM METADATA RECORD
Title: De RNase-test en Ampligen®-behandeling voor het chronische-vermoeidheidsyndroom: mythen en feiten
Authors: Vanthuyne, S. ×
Van Houdenhove, Boudewijn #
Issue Date: 1999
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:55 issue:24 pages:1739-1745
Abstract: De ontdekking van een aberrante vorm van het RNase-L-enzym bij patiënten lijdend aan het chronische-vermoeidheidsyndroom (CVS), leidde - vooral in België - tot de verwachting dat binnenkort een diagnostische test zou worden ontwikkeld die CVS "objectief" zou kunnen aantonen.

Bovendien zouden CVS-patiënten met een positieve test geholpen kunnen worden met het antivirale middel Ampligen® .

In dit artikel worden de theoretische en klinische argumenten waarop deze verwachtingen steunen, kritisch onderzocht. Tevens wordt een alternatief model aangereikt waarbinnen immunologische afwijkingen bij CVS-patiënten kunnen worden verklaard.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.