ITEM METADATA RECORD
Title: Het chronische-vermoeidheidsyndroom: door de bomen het bos..
Authors: Van Houdenhove, Boudewijn # ×
Issue Date: 2002
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:58 issue:21 pages:1385-1391
Abstract: In dit artikel worden enkele actuele twistpunten rond het chronische-vermoeidheidsyndroom (CVS) kritisch besproken, vanuit een "update" van de literatuur, en onze eigen klinische ervaring. Achtereenvolgens behandelen we de verschillende standpunten over de terminologie, de diagnostiek en de classificatie van het syndroom, de etiologie en de pathogenese, alsook de "evidence-based" therapie.
Betoogd wordt dat alleen een biopsychosociale visie op CVS in de toekomst kan leiden tot een wetenschappelijke en klinische consensus.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.