ITEM METADATA RECORD
Title: Functionele somatische syndromen gekenmerkt door stressintolerantie en pijnovergevoeligheid
Authors: Van Houdenhove, Boudewijn # ×
Issue Date: 2007
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:63 issue:4 pages:121-126
Abstract: Lichamelijk onverklaarde syndromen komen vaak voor in de huisartsenpraktijk en alle medische specialismen.
Uitgaande van de controverse tussen "lumpers" en "splitters" met betrekking tot deze syndromen, wordt gepleit voor een betere stroomlijning van de hulpverlening voor deze patiënten - met name voor de grote groep met persisterende stressintolerantie en pijnovergevoeligheid, die beantwoordt aan de operationele diag- nosen "chronischevermoeidheidssyndroom" (CVS) en/of "fibromyalgie" (FM).
In dit perspectief worden voorstellen gedaan voor het oprichten van vernieuwde, meer rationeel en efficiënt georganiseerde "CVS/FM-referentiecentra".
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.