ITEM METADATA RECORD
Title: Arthroscopische meniscustransplantaties
Authors: Bellemans, Johan # ×
Issue Date: 2010
Publisher: Reflexion Medical Network
Series Title: Ortho-Rheumato vol:8 issue:2 pages:67-69
Abstract: Pijn na meniscectomie kan optreden na een partiële of totale meniscectomie, en kan behandeld worden door een partiële of volledige meniscustransplantatie.
Deze procedures kunnen vandaag arthroscopisch worden uitgevoerd. De resultaten van volledige transplantaties zijn goed tot zeer goed, ook op middellange termijn.
Indien nog een aanzienlijk deel van de meniscus aanwezig is, kan een partiële transplantatie worden uitgevoerd waarbij een zogenaamde 'scaffold' in het defect wordt ingehecht. Via ingroei van mesenchymale cellijnen uit het perifere kapsel in de scaffold treedt er dan biologisch herstel op. De resultaten van deze recente techniek zijn veelbelovend, hoewel de ingreep technisch zeer veeleisend is.
ISSN: 1379-8928
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Orthopaedics Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.