ITEM METADATA RECORD
Title: Wonen en zorg voor een nieuwe generatie ouderen
Authors: Winters, Sien # ×
Issue Date: 2009
Series Title: Welzijnsgids vol:30 issue:73 (juni) pages:61-80
Abstract: In deze bijdrage wordt op Vlaams niveau een beeld geschetst van de huidige woonsituatie van ouderen en van hun wensen. Op basis van de Woonsurvey 2005, dit is een bevraging die plaats vond in 2005 bij 5.216 huishoudens in Vlaanderen, wordt de situatie van thuiswonende ouderen beschreven: wat zijn de kwaliteit en het comfort van de woningen, welke voorzieningen zijn er in de omgeving aanwezig, wat kost wonen voor hen en hoe betaalbaar is dat? Deze informatie wordt aangevuld met gegevens uit het LOVO2-onderzoek over de woonsituatie van ouderen in rusthuizen. Vervolgens wordt ingegaan op ontwikkelingen in wonen en zorg die inspelen op nieuwe behoeften van ouderen. Andere mogelijkheden van nieuwe technologie worden onder de loep genomen en de auteur gaa dieper in op de concepten 'levenslang wonen', 'woonzorgcomplex' en 'woonzorgzone'. Vooral dat laatste is een richtinggevend concept voor de toekomst. Er wordt uitgelegd wat een woonzorgzone is en hoe en waar men eraan kan werken.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
wonen en zorg welzijngsgids.pdf Published 3149KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.