ITEM METADATA RECORD
Title: Sociaal huren in Vlaanderen
Authors: Winters, Sien # ×
Issue Date: 2009
Series Title: Welzijnsgids vol:30 issue:september pages:53-67
Abstract: Wat verstaan we in Vlaanderen onder sociale huisvesting? De auteurs schetst het institutioneel kader: hoe is de sociale huursector in Vlaanderen georganiseerd, wie voert er de sociale woonprojecten uit, hoe worden ze gefinancierd en welke instanties zijn erbij betrokken? Daarna volgt een beschrijving van de omvang en kwaliteit van het Vlaamse sociale huurpatrimonium en het profiel van de bewoners.
In Europese context bestaan er meerdere modellen van benadering. De auteur oordeelt het nuttig om onze woningmarkt te vergelijken en de andere modellen te onderscheiden als bron van inspiratie voor mogelijke toekomstige beleidsoriëntering.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
sociaal huren welzijnsgids.pdf Published 899KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.