ITEM METADATA RECORD
Title: Klein maar fijn. Een profiel van de Vlaamse sociale huisvesting
Authors: Winters, Sien ×
Heylen, Kristof #
Issue Date: 2008
Publisher: Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning
Series Title: Ruimte & Planning vol:28 issue:1 pages:48-59
Abstract: In deze bijdrage willen we een objectief beeld brengen van het profiel van de huidige Vlaamse sociale huisvesting. Dit is mogelijk door gebruik te maken van twee recente grootschalige surveys naar de woonsituatie en de woningkwaliteit in Vlaanderen, uitgevoerd in opdracht van Minister Keulen, Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering. Heylen e.a. (2007) geven een uitvoerige beschrijving van de resultaten van beide onderzoeken, inmiddels bekend onder de benaming ‘Woonsurvey 2005’ en ‘Woningschouwing 2005’.
ISSN: 1375-9175
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
sociale huur R&P.pdf Published 1324KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.