ITEM METADATA RECORD
Title: Tewerkstellen van jongeren die deeltijds leren: kosten en baten voor de werkgevers
Authors: De Rick, Katleen # ×
Issue Date: 2007
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:17 issue:1 pages:14-21
Abstract: In Vlaanderen zijn er drie systemen waarin leerplichtige jongeren leren kunnen combineren met werk: de leertijd, het deeltijds beroepsonderwijs en de deeltijdse vorming. De finaliteit van de drie systemen is jongeren op te leiden en te kwalificeren voor een beroep door een combinatie van leren en werken. Ze staan open voor alle jongeren vanaf vijftien of zestien jaar. De leertijd en het deeltijds beroepsonderwijs (DBSO) zijn de belangrijkste systemen, waarin respectievelijk ruim vijfduizend en iets meer dan zesduizend leerlingen ingeschreven zijn. De deeltijdse vorming heeft een aanbod voor een paar honderd leerlingen. Dat betekent dus dat er meer dan elfduizend werkervaringsplaatsen bij werkgevers beschikbaar moeten zijn en dat ze goed benut moeten worden. En eigenlijk liefst nog meer, om de kans op een goede ‘match’ tussen de jongere en een werkervaringsplaats te realiseren. Dat vereist dus dat voldoende werkgevers bereid zijn om een of meerdere jongeren gedurende twee tot drie jaar op te leiden in hun bedrijf.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
01-2007-02_Tewerkstellen_van_jongeren_die_deeltijds_leren,_kosten_en_baten_voor_de_werkgevers.pdf Published 151KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.