ITEM METADATA RECORD
Title: Een positief leerklimaat bevorderen als beleidslijn voor een lerende samenleving
Authors: De Rick, Katleen ×
Baert, Herman #
Issue Date: 2004
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:14 issue:4 pages:133-135
Abstract: Leren kan een leven lang, maar in Vlaanderen is de participatie aan levenslang en levensbreed leren laag, zeker bij kansengroepen. Vaak wordt als verklaring genoemd dat er in Vlaanderen geen positief leerklimaat heerst. Het leerklimaat verbeteren zou het probleem van de te lage participatie kunnen (helpen) oplossen. De doelstelling van het onderzoek ‘Naar een positiever leerklimaat in Vlaanderen’ was tweeledig. Een eerste doel was het begrip ‘leerklimaat’ op een hanteerbare manier te conceptualiseren. Vertrekkende van dat concept bestond een tweede doelstelling erin om strategieën te bundelen die ertoe kunnen bijdragen dat het leerklimaat positiever wordt, in het bijzonder voor laaggeschoolden. In deze bijdrage wordt het antwoord op de eerste onderzoeksvraag samengevat en worden aanbevelingen geformuleerd voor de overheid om het leerklimaat te verbeteren.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning
Centre for Research on Lifelong Learning and Participation (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
4-2004-Een_positief_leerklimaat_bevorderen_als_beleidslijn_voor_een_lerende_samenleving.pdf Published 94KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.