ITEM METADATA RECORD
Title: De ongelijke weg door het onderwijs
Authors: Groenez, Steven
Nicaise, Ides
De Rick, Katleen
Issue Date: 2009
Publisher: Studiedienst van de Vlaamse regering
Host Document: De sociale staat van Vlaanderen 2009 pages:33-67
Abstract: Het Vlaamse onderwijs heeft een ijzersterke reputatie voor zijn kwaliteit, maar niet als het om gelijke kansen gaat. Die ongelijkheid van kansen is de rode draad in deze bijdrage. In de eerste sectie maken we duidelijk dat onderwijsongelijkheid in Vlaanderen een probleem is dat blijft voortduren. In de tweede sectie gaan we dieper in op de ongelijkheid zelf. We kijken naar de omvang, naar de oorzaken en naar de gevolgen. Hierbij hebben we aandacht voor de verschillende onderwijsniveaus, van het kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs, en leggen we ook het verband tussen behaalde kwalificaties en de posities van jongeren op de arbeidsmarkt na het schoolverlaten. In de derde sectie worden verschillende factoren beschreven die de sociale ongelijkheid in het onderwijs kunnen verklaren. Tot slot zien we dat de sociale ongelijkheid zich ook duidelijk manifesteert op het vlak van levenslang leren, ook al wordt dat vaak gezien als een remedie voor een tekort aan scholing in het initieel onderwijs.
ISBN: 9789018179106
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)
Educational Sciences Research Units (-)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
R1272.pdf Published 1312KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.