ITEM METADATA RECORD
Title: Hervorming van ons secundair onderwijs. Bedenkingen van een onderzoeker bij de voorstellen van de commissie Monard
Authors: Van Damme, Jan # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid vol:2009 issue:3 pages:246-255
Abstract: Vorig jaar werd door de z.g. commissie Monard, op vraag van de toenmalige Minister van Onderwijs en Vorming, een voorstel uitgewerkt voor een hervorming van het Vlaams secundair onderwijs. De voorgestelde hervorming beoogt een meer gemeenschappelijke eerste graad en het vervangen van de bekende onderwijsvormen (ASO, BSO, KSO en TSO)door belangstellingsgebieden.
Op basis van het beschikbare onderzoek formuleren we een aantal bedenkingen bij de voorstellen en ook een aantal al- ternatieven. De alternatieven betreffen in eerste instantie een meer comprehensieve tweede graad voor een groter segment van de leerlingenpopulatie, waarna nog een overgang van ‘algemeen’ naar beroepsvoorbereidend onderwijs mogelijk is.
Wat de eerste graad betreft, besteden we vooral aandacht aan de belangen van de sterker presterende leerlingen en aan mogelijkheden om voor leerlingen die daar behoefte aan hebben meer lestijden voor de basisvorming te voorzien. Dit laatste moet leiden tot meer gelijke onderwijskansen.
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Hervorming Secundair Onderwijs JVD.pdf Published 226KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.