ITEM METADATA RECORD
Title: Van de dingen die oude mensen verbruiken ... en hun welvaart
Authors: CapĂ©au, Bart ×
Pacolet, Jozef #
Issue Date: Sep-2009
Publisher: Stichting Maandschrift Economie
Series Title: Kwartaalschrift Economie vol:6 issue:3 pages:397-418
Abstract: Beweren dat ouderen het minder goed hebben dan jongeren omdat hun inkomen (lees: pensioen) lager ligt of omdat ze een lager vermogen hebben, maakt volgens ons weinig zin. Een goede welvaartsmaatstaf dient rekening te houden met de consumptiemogelijkheden die dit inkomen en vermogen gedurende de toekomstige verwachte levensloop bieden. Op basis van data uit de SHARE-enquête, komen we tot de vaststelling dat deze toekomstige consumptieperspectieven in België over het algemeen vrij goed zijn vergeleken bij die van tien andere Europese landen. Heeft de gepensioneerde Belg geanticipeerd op het lage pensioeninkomen en voldoende gespaard voor de oude dag of kan zij enkel deze hoge consumptiewelvaart volhouden door het aangaan van schulden?
ISSN: 1573-6202
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.