ITEM METADATA RECORD
Title: Sociaal-cultureel en educatief werk. Een wegwijzer door het beleid in Vlaanderen
Authors: De Laeter, Davy
De Pauw, Wim
Lemahieu, Tom
Vermeersch, Lode
Issue Date: 2008
Publisher: Kluwer
Abstract: Vlaanderen kent een sterk vertakt sociaal-cultureel en educatief netwerk, gaande van sociaal-cultureel werk voor volwassenen over cultuur- en gemeenschapscentra tot volwassenenonderwijs. Deze caleidoscoop aan initiatieven vraagt uiteraard om een beleid. Maar wat is beleid, wie maakt het en hoe komt het tot stand?

Dit handboek is een wegwijzer voor iedereen die een antwoord zoekt op deze en andere vragen. Het is opgevat als een inleiding en maakt het soms moeilijke beleidsjargon verteerbaar voor iedereen. Het richt zich in de eerste plaats tot studenten en docenten, en daarnaast ook tot beroepskrachten en beleidsmakers in het sociaal-cultureel en educatief werk.
ISBN: 9789046523254
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.