ITEM METADATA RECORD
Title: Met de volgspot op diversiteit
Other Titles: Intercultureel onderwijs als lichtregie
Authors: Suijs, Stijn # ×
Issue Date: Mar-2002
Series Title: Terzake: Een Praktijkblad over Gemeentebeleid issue:3 pages:52-55
Abstract: We kunnen vandaag niet meer ontkomen aan de confrontatie met verschillende levensstijlen, talen, levensbeschouwingen, samenlevingsvormen, modes, enz. Een samenleving die van iedereen overal hetzelfde gedrag en dezelfde opvattingen verwacht, is een onleefbare en fundamenteel onrechtvaardige samenleving. We zullen moeten leren omgaan met diversiteit op een manier die door zoveel mogelijk betrokkenen als zinvol wordt ervaren. Scholen kunnen een sleutelrol spelen in de interculturalisering van de samenleving, omdat ze nu eenmaal belangrijke plaatsen zijn waar geleefd en geleerd wordt. Zowat de helft van de basisscholen engageert zich binnen de projecten onderwijsvoorrangsbeleid en zorgverbreding tot intercul-tureel onderwijs (ICO in de wandelgangen). In de ronkende “Gemeenschappelijke verklaring inzake het non-discriminatiebeleid in het onderwijs” (15 juli 1993) beloven alle onderwijsnetten interculturalisering te stimuleren. Maar wat betekent dat in de praktijk, zinvol omgaan met diversiteit?
ISSN: 0771-3231
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.