ITEM METADATA RECORD
Title: Intercultureel onderwijs. Leren in verscheidenheid
Authors: Verlot, Marc
Sierens, Sven
Soenen, Ruth
Suijs, Stijn
Issue Date: 2000
Publisher: Universiteit Gent, Steunpunt Intercultureel Onderwijs
Abstract: Wat is intercultureel onderwijs? Geen vak, geen speciale onderwijsvorm, maar een rode draad die je integreert doorheen de gewone lespraktijk. Leren in verscheidenheid presenteert de kernideën van de benadering van het Steunpunt Intercultureel Onderwijs: een dynamische benadering van de manier waarop mensen betekenis geven aan hun onderlinge gelijkenissen en verschillen, zoeken naar momenten die aanleiding geven tot intercultureel leren, ...
ISBN: 90 76232 05 9
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Research on Lifelong Learning and Participation (-)
Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.