ITEM METADATA RECORD
Title: Als initiatieven kansarme jeugd het antwoord zijn, wilt u de vraag dan nog eens herhalen?
Authors: Suijs, Stijn
Issue Date: 1998
Publisher: Garant
Host Document: Overspel. Roekeloze uitdagingen voor jeugdverantwoordelijken pages:117-124
Abstract: Enkele jaren geleden probeerde Uit de Marge, dat zich toen nog opwierp als de belangenverdediger van de initiatieven kansarme jeugd, een toekomstperspectief voor de sector uit te tekenen. Waar wil de sector naartoe? Wat voor maatschappij willen we? Deze uitgangsvragen blijven interessant omdat ze twee vooronderstellingen impliceren: ten eerste dat initiatieven kansarme jeugd vanuit een toekomstperspectief werken, ten tweede dat dat perspectief zoek is. Tegen de achtergrond van die vooronderstellingen ontstaan 4 legitimeringsverhalen voor de buitenwacht. De 'echte' legitimering ligt waarschijnlijk elders: in de verantwoording van mens tot mens, op het sportveld, tijdens de instuif, aan de deur van het lokaal.
ISBN: 90 5350 782 5
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Research on Lifelong Learning and Participation (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.