ITEM METADATA RECORD
Title: Tussen droom en daad staan partners en ververlende actoren
Other Titles: Samenwerking met andere organisaties in achttien vragen en antwoorden.
Authors: Suijs, Stijn
Issue Date: 2003
Publisher: Die Keure
Host Document: Handboek Samenlevingsopbouw in Vlaanderen edition:2nd revised pages:699-722
Article number: 36
Abstract: Wat gebeurt in samenwerkingsverbanden tussen organisaties is langs de ene kant erg vertrouwd. ook in de eigen organisatie zien we een voortdurende afweging van belangen en lopen taak-, relatie- en (her)profileringsdimensies voortdurend door elkaar. Maar wanneer die processen van verschillende organisaties rond de tafel komen, krijg je al gauw een zeer complex kluwen. Rafel je het ene eindje uit, dan trek je onvermijdelijk een ander deel van de bol mee naar boven. Omwille van die complexiteit is een rationeel verloop van een sturingsproces erg onwaarschijnlijk. Een algemene inleiding ter bevordering van samenwerking tussen organisaties in de vorm van "doe dit, dan zal je dat ..." is daarom een hoogst dubieuze onderneming. De ambitie kan hoogstens zijn om enkele steeds terugkerende vragen te duiden.
ISBN: 90 5958 163 6
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.