ITEM METADATA RECORD
Title: Is communicatie rond asiel en migratie een probleem voor progressieven - Sp.a?
Authors: Swyngedouw, Marc #
Issue Date: 18-Oct-2008
Conference: Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Sp.a-congres location:VUB, Brussel date:18 oktober 2008
Abstract: Professor Swyngedouw steekt van wal door te vertrekken vanuit de vaststelling dat de kiezer geen onderscheid maakt tussen vreemdelingen in ons land. Vluchteling, buitenlandse student, derde generatie- of arbeidsmigrant. Voor de kiezer zijn het vreemdelingen. Nog een vaststelling is dat er, over de jaren heen, maar één politieke partij, consequent communiceerde over die vreemdelingen en dat was het Vlaams Blok. De extreem rechtse partij linkte het onderwerp consequent aan onveiligheid. Uit de kiesresultaten bleek dat 15 tot 20 procent van het electoraat zijn kiesgedrag daarop heeft afgestemd. De helft daarvan bleken sp.a-kiezers. Na een analyse van dat Vlaams Blok-electoraat bleek een grote groep economisch progressief te zijn. Maar het thema migratie duwde alle andere thema’s naar de achtergrond.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.