ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek van vervormingen en monitoring
Authors: Nuyts, Kris
Vangenechten, Bjorn
Schueremans, Luc
Issue Date: 2010
Publisher: KLuwer
Host Document: Handboek Onderhoud, Renovatie en Restauratie edition:Afl. 43² pages:109-158
Article number: §6.6
Abstract: Door het toenemend aantal verbouwingen en restauraties worden architecten regelmatig geconfronteerd met bestaande gebouwen. In vergelijking met een nieuwbouwproject wordt de ontwerper geconfronteerd met de mogelijkheden en beperkingen van wat reeds bestaat.
Afhankelijk van de site, het gebouw en de omvang van de geplande werken zal een al dan niet uitgebreid structureel, bouwhistorisch... onderzoek noodzakelijk zijn, om op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over de uit te voeren werken.

De tekst gaat in op meettechnieken, meetmethodes en -toestellen en geeft in het eerste gedeelte kort een omschrijving van de context.
ISBN: 90 5062 240 2
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Department of Civil Engineering - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.