ITEM METADATA RECORD
Title: 'Laag-Molem, Kuregemse Kuren en Buitenlandse Buren',
Authors: Leman, Johan # ×
Issue Date: 2010
Publisher: Centrum voor Politiestudies
Series Title: Cahiers Politiestudies vol:15 issue:2 pages:101-120
Abstract: Als sociaal en cultureel antropoloog en directeur van het Centrum Interculturalisme,Migratie en Minderheden te Leuven, werpt Johan Leman een kritische blik op enkele
Brusselse wijken in zijn bijdrage ”Laag-Molem, Kuregemse Kuren en Buitenlandse Buren”. Tussen augustus 2009 en februari 2010 waren achtereenvolgens laag Sint-Jans
Molenbeek, Kuregem en zelfs Oud Laken-Oost, de Brusselse Kanaalzone dus, niet uit de Belgische media weg te branden: rellen, bendevormingen en een bankoverval werden met die wijken in verband gebracht en er was sprake in de media van “no go” zones voor de politie. Leman gaat in op de vraag welke marginaliserende en delinquentie uitlokkende dynamieken aan het werk zijn in bovenstaande wijken en of dit politioneel best strikt wijkgebonden dan wel wijk-overschrijdend benaderd wordt. Zijn analyse laat zien dat het niet om een ‘of-of’ gaat, maar om een ‘en-en’. Hij ontwikkelt de idee dat het hier om een veelgelaagde, elastische, sociale realiteit gaat waarbinnen het politioneel optreden best niet losgekoppeld verloopt van het positieve sociaal kaptiaal dat in elk van die wijken aanwezig is.
De laatste bijdrage ”de betekenis van vluchtigheid, heterogeniteit en mobiliteit voor gemeenschap
ISSN: 1784-5300
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
20100812135416502.pdf Published 3202KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.