ITEM METADATA RECORD
Title: Fundamentele problemen inzake opzeggingstermijnen en opzeggingsvergoedingen voor bedienden
Authors: Vandeputte, Wim
Issue Date: 2010
Publisher: Maklu
Host Document: Recht in beweging pages:21-39
Conference: VRG-Alumnidag edition:17 location:Leuven date:25 March 2010
Abstract: In deze bijdrage worden de recente ontwikkelingen in de hogere rechtspraak besproken met betrekking tot een drietal fundamentele problemen bij het bepalen van de opzeggingstermijn en het berekenen van de opzeggingsvergoeding voor bedienden: (1) de mogelijkheidsvoorwaarden van het sluiten van een overeenkomst over de duur van de opzeggingstermijn, (2) het ontstaan en tenietgaan van het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding, en (3) het berekenen van de opzeggingstermijn en de opzeggingsvergoeding in bepaalde gevallen van tijdelijke deeltijdse tewerkstelling.
ISBN: 978-90-466-0342-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Institute for Labour Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.