ITEM METADATA RECORD
Title: Arbeidsrecht tussen flexibiliteit en zekerheid. Existentiële vragen over het arbeidsrecht en de vastheid van betrekking in het licht van flexizekerheid
Authors: Vandeputte, Wim # ×
Issue Date: 2010
Publisher: Kluwer
Series Title: Sociaalrechtelijke Kronieken issue:1 pages:1-11
Abstract: In het licht van het gedachtengoed van flexizekerheid (flexicurity), wordt het arbeidsrecht genoodzaakt zichzelf in vraag te stellen en opnieuw te legitimeren. Twee existentiële vragen worden in dit artikel beantwoord: (1) is flexizekerheid al dan niet verenigbaar met de wezenlijke doelstellingen van het arbeidsrecht?, en (2) bestaat er in het licht van de recente ontwikkelingen binnen de sociale wetenschappen nog wel behoefte aan een arbeidsrecht om deze doelstellingen te verwezenlijken?
ISSN: 0773-1701
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Labour Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.