ITEM METADATA RECORD
Title: Knelpunten bij het bepalen van de opzeggingstermijn en de opzeggingsvergoeding voor bedienden. Brengen het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie licht in de duisternis?
Authors: Vandeputte, Wim # ×
Issue Date: 3-Apr-2010
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:(2009-2010) issue:31 pages:1282-1304
Abstract: Recentelijk hebben het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en zelfs het Hof van Justitie zich gebogen over een aantal fundamentele problemen in verband met het bepalen van de duur van de opzeggingstermijn en het berekenen van de opzeggingsvergoeding voor bedienden: de mogelijkheid tot het sluiten van een overeenkomst over de opzeggingstermijn, het ontstaan en tenietgaan van het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding en de berekening van de opzeggingsvergoeding bij vormen van tijdelijke deeltijdse tewerkstelling. De uitspraken van de genoemde rechtscolleges vormen zeker geen eindpunt in de discussie en tonen aan dat er een boeiende interactie bestaat tussen de drie actoren. In de rechtspraktijk bestaat er echter vooral behoefte aan meer rechtszekerheid.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Labour Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.