ITEM METADATA RECORD
Title: From Boy Scouts and Missionaries to Development Partners
Authors: Meganck, Martin # ×
Issue Date: Mar-2010
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers
Series Title: IEEE Technology & Society Magazine vol:29 issue:1 pages:27-34
Description: De Belgische ingenieursverenigingen hebben deelorganisaties die ingenieurs als vrijwilligers uitsturen voor ontwikkelingswerk. Dit artikel geeft een overzicht van deze organisaties, en beschrijft de evolutie in de ideologie waardoor ze gedreven zijn. In de beginjaren was hun missionair elan gedreven door de vanzelfsprekende overtuiging dat techniek vooruitgang betekende. Vandaag hebben ze meer aandacht voor de autonomie en de eigen cultuur van de partners in het Zuiden.
ISSN: 0278-0097
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics
Sustainable Chemical Process Technology TC, Technology Campuses Ghent and Aalst
Sustainable Chemical Process Technology TC
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ingénieurs humanitaires belgique manuscrit.pdf Published 96KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science