ITEM METADATA RECORD
Title: Tijd om te verhuizen? Bescherming van de gehuurde gezinswoning op crisismomenten binnen het huwelijk en de wettelijke samenwoning
Authors: Vanhove, Kristof ×
Castelein, Christoph #
Issue Date: 2004
Publisher: Wetenschappelijke Uitgeverij E. Story-Scientia
Series Title: Tijdschrift voor Privaatrecht vol:40 (2003) issue:4 pages:1563-1637
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht. Onderzoekseenheid Grondslagenonderzoek van het recht.
ISSN: 0082-4313
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Contract Law
Institute for Notarial Law (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.