ITEM METADATA RECORD
Title: Het belang van informatiebronnen en de kwaliteit van de informatieverstrekking in België: het standpunt van de Belgische sell-side financiële analisten
Authors: Orens, Raf
Lybaert, Nadine
Issue Date: 2007
Publisher: Universitas
Host Document: Liber Amicorum ter ere van het pre-emiritaat van Carl Reyns pages:139-155
ISBN: 978-90-3370-027-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.