ITEM METADATA RECORD
Title: Voor u gelezen. Competentie-ontwikkelend onderwijs
Authors: Juchtmans, Goedroen # ×
Issue Date: 2009
Series Title: Impuls voor Onderwijsbegeleiding vol:40 issue:1 pages:38-41
Abstract: Bespreking van het boek van de Vlor waarin exploratief onderzoek werd verricht naar de mening van verschillende onderwijsexperts uit Vlaanderen en Nederland over competentie-ontwikkelend onderwijs. Meer bepaald werd hen gevraagd wat competentie-ontwikkelend onderwijs precies inhoudt, op welke onderwijsniveaus of –sectoren het moet gericht zijn en welke de voor- of nadelen ervan zijn. Het resultaat is een gevarieerd beeld van verschillende visies.
Het boek wordt afgesloten met een synthesetekst van de Vlor, waarin ook een aantal aanbevelingen vervat zijn.
ISSN: 1373-4318
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.