ITEM METADATA RECORD
Title: Geloven leer je door het te doen. Een ritueel perspectief op geloofsopvoeding
Authors: Juchtmans, Goedroen # ×
Issue Date: 2009
Series Title: Rondom Gezin vol:30 issue:1 pages:2-11
Abstract: De auteur verrichte onderzoek naar huisrituelen in een Nederlands-Limburgse nieuwbouwwijk. Kinderen en jongeren worden gevoelig gemaakt voor geloof door in het gezin mee te doen. Van daaruit kan er ruimte ontstaan voor vragen en gesprekken.
ISSN: 0773-4239
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.