ITEM METADATA RECORD
Title: Jekyll and Hyde op de Vlaamse arbeidsmarkt
Authors: Vermandere, Caroline # ×
Issue Date: 2002
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV issue:4 pages:101-106
Abstract: Op 19 december stelt het Steunpunt WAV in het Vlaams Parlement
editie 2002 van het Jaarboek ‘De Arbeidsmarkt in Vlaanderen’
voor. Zoals steeds presenteert het jaarboek cijfers en analyses
die de lezer een beeld schetsen van het reilen en zeilen van
de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Naar de algemene conditie van
de arbeidsmarkt wordt gepeild via de vaste graadmeters: werkgelegenheid,
werkzaamheid, werkloosheid, vacatures enzovoort.
Om de vinger aan de pols te houden en de evoluties van de
vaste graadmeters beter te duiden, komen jaarlijks ook een aantal
thematische analyses aan bod. Het thematische aanbod
strekt zich dit jaar uit over een zeer brede waaier: van grensarbeid
tot gezinnen zonder arbeidsinkomen, van jobverlies door
faling tot levenslang leren, van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
en jeugdwerkloosheid tot kwaliteit van de arbeid. Een
greep uit de vaststellingen.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
4-2002-Jekyll and Hyde op de Vlaamse arbeidsmarkt.pdf Published 95KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.