ITEM METADATA RECORD
Title: Statistieksprokkels
Authors: Vandenbrande, Tom ×
Vermandere, Caroline #
Issue Date: 2001
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:1 pages:61-67
Abstract: In het recentste Sociaal en Cultureel Rapport van het Nederlandse Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wordt de Nederlandse samenleving in perspectief geplaatst aan de hand van een uitgebreide selectie internationaal vergelijkbaar cijfermateriaal. Wij bekijken enkele tabellen vanuit Belgische bril. Door de band is België een subtopper op verschillende sociaal-economische indicatoren, en in een aantal gevallen werd de relatieve positie in het jongste decennium verbeterd. Enkel met betrekking tot de opvattingen over minderheden is de verdraagzaamheid
van Belgen bedroevend laag.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
1-2-2001-Statistieksprokkels.pdf Published 291KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.