ITEM METADATA RECORD
Title: Een volgende aflevering in het Datawarehouse-feuilleton
Authors: Vermandere, Caroline ×
Stevens, Eef #
Issue Date: 2002
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:1-2 pages:78-86
Abstract: Op geregelde tijdstippen wordt in dit tijdschrift verslag uitgebracht
van de vooruitgang die wordt geboekt in de opbouw van
een datawarehouse arbeidsmarktgegevens. Aangezien de eerste
cijfers stilaan uit het gegevensbestand tevoorschijn rollen,
vonden wij de tijd rijp voor een volgende stand van zaken. Een
aantal gegevens werd al voorgesteld op een eerste gebruikersgroep
rond het datawarehouse. U vindt het verslag in dit artikel.
We geven een schets van werkzaamheidsgraden op wijkniveau,
en een eerste aftasten van de groep personen die meerdere jobs
combineren, de zogenaamde multi-jobbers.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
Institute of Philosophy - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
1-2-2002-Een volgende aflevering in het datawarehouse-feuilleton.pdf Published 127KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.