ITEM METADATA RECORD
Title: Tussen verstand en gevoel
Other Titles: Preambule 'General College'
Authors: Bamps, David #
Issue Date: 14-Dec-2009
Conference: General College 'Tussen verstand en gevoel' location:Leuven, Sociale School Heverlee date:14 december 2009
Abstract: Sociale normen en rechtsregels sturen ons gedrag in veel sociale situaties. Toch zijn er ook gedragsdomeinen in ons sociale leven waarbij wel normen bestaan maar waar die normen geen invloed uitoefenen op ons gedrag. Hoe komt dit? Is dit een zaak van ons verstand of een zaak van ons hart? Deze vraag valt niet zonder meer te beantwoorden. Het is wel frappant om te zien hoe mensen niet altijd doen wat zij zeggen. We verkeren permanent in een verlangen naar de ring van Gyges (die ons in staat stelt om onze verantwoordelijkheid te ontlopen). We willen ons vaak publiekelijk wenselijk presenteren maar verdienen deze presentatie niet op basis van onze private bedrijvigheid. Onverantwoordelijkheid lijkt deel uit te maken van onze standaardbagage. Ter adstructie van deze stellingen, zal ik het nodige experimenteel onderzoek in het leven roepen.
Hoezeer we naar buiten toe graag een “moral character” uitdragen, achter deze maskerade doemt een andere wereld op. Het verstand is wel op de hoogte van deze dubbelzinnigheid maar onze neigingen nemen graag de bovenhand en lijken ons verstand soms mee te sleuren. Onszelf begrijpelijk en aanvaardbaar maken is tot op zekere hoogte een malafide praktijk. Het is beangstigend om te zien hoe zelfs heel erg intelligente mensen vaak als een “malin genie” verwoede pogingen ondernemen om te ontsnappen aan zichzelf, de ander en de wet. Verrassend genoeg of juist niet, wordt deze gang van zaken ook sociaal bekrachtigd. De spreker klaagt deze praktijk aan. Het is te meer een ernstige vraag of we in staat zijn om onszelf de wet op te leggen (autonomie) en of we dit ook wensen te doen in een toekomstige netwerk samenleving. Het betreft een samenleving die heel veel mogelijkheden biedt om het “anders” te doen. Maar is het daarom ook beter? Bij de gedachte dat we onszelf in de spiegel moeten kijken, worden we vaak panisch onder het dreigende gevaar van zogenaamde “desintegrerende processen”. Misschien moeten we toch ruimte laten aan deze desintegratie om uiteindelijk op een hoger niveau te kunnen integreren in verstand en gevoel.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy
Department of Social Work - UC Leuven
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.