ITEM METADATA RECORD
Title: Het vlaams academisch bibliografisch bestand voor de sociale en humane weteschappen: instrument ten dienste van een optimaal wetenschapsbeleid?
Other Titles: Themanummer Wetenschapsbeleid 2008-2009
Authors: Engels, T.C.E. ×
Spruyt, E.H.J.
Glänzel, Wolfgang
Debackere, Koenraad #
Issue Date: 2009
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid vol:2009 pages:395-403
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Department of Managerial Economics, Strategy and Innovation (MSI), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.