ITEM METADATA RECORD
Title: Over het raadsel van de creativiteit: Aanzet tot een Duaal Proces Model
Other Titles: Naschrift bij lezing gegeven te Radio Kootwijk, CRE-AID09
Authors: Bamps, David
Issue Date: 31-Dec-2009
Publisher: Stichting Dollypop
Conference: CRE-AID09 location:Radio Kootwijk (Apeldoorn) date:30 november 2009
Abstract: Bij het duaal proces model wordt creativiteit computationeel benaderd. Bij wijze van een gedachte-experiment werd daarbij uitgegaan van een sensorisch systeem X. Opdat systeem X goed zou kunnen overleven, dient het systeem gevoelig te blijven voor “nieuwe impressies”. Processen van “wanorde” spelen hierbij een belangrijke rol. Deze processen onderscheiden zich van andere processen waarbij veeleer “orde” een rol speelt. Wanneer systeem X aan een toegekomen signaal of stimulus “S” een “betekenis” kan geven, krijgt “S” een plaats in systeem X (adaptatie). Wanneer systeem X er niet in slaagt “S” een plaats te geven, ontstaat er toch een betekenisvolle situatie. Indien er bijvoorbeeld at random signalen toekomen, zou men kunnen zeggen dat systeem X hier prima facie geen blijf mee weet. Daar ontstaat N|adaptatie welke als proces te vergelijken is met het opschudden van een zandbak. Functionaliteit: is gelegen in het opnieuw gevoelig maken van het systeem. Wanneer systeem X wel blijf weet met bepaalde informatieprocessen, dienen we toch behoedzaam te blijven voor mechanismen die het systeem drijven tot vertekening en selectiviteit (Bias, P-Prims en Naïeve theorie).
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy
Department of Social Work - UC Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.